Numerologia partnerska - 2 i 6

Ten związek ma ogromne szanse powodzenia i z pewnością zapewni szczęście typom numerologicznym 2 i 6. Łączą ich bowiem wspólny cel, niemalże identyczna wrażliwość i empatia. Numerologiczna dwójka to człowiek, który z chęcią całe swoje życie poświęciłby dla innych ludzi: dla walki o ich prawa, służąc im aż do kresu sił. To osoba niezwykle wrażliwa na drugiego człowieka i jego krzywdę. Bardzo często można spotkać numerologiczną dwójkę biorącą udział w rozmaitych akcjach charytatywnych, udzielającą się społecznie na rzecz dobra innych: ludzi lub zwierząt. Numerologiczna szóstka zaś także spełnia się w roli opiekuna, podczas pomagania innym ludziom. 6 również jest bardzo delikatna i jednocześnie wrażliwa na cierpienie i krzywdę innych, prędko spieszy bliźnim z pomocą. Z tego powodu te dwa typy numerologiczne będą się rozumiały niemalże bez słów. Przyświecają im te same cele i priorytety. Łączą ich wspólne marzenia. W takim związku z pewnością by rozkwitały, stawały się bardziej kreatywne, miały poczucie oparcia oraz bezpieczeństwa. Ta relacja będzie zdrowa, oparta na głębokim, szczerym uczuciu, wzbogacająca i trwała. Numerologiczna szóstka będzie stanowiła największe oparcie w tej relacji, ponieważ jest bardziej racjonalna i najczęściej kieruje się zdrowym rozsądkiem. Numerologiczna dwójka będzie szczęśliwa, że znajdzie oparcie i zrozumienie w tak stabilnej osobie, jaką jest numerologiczna szóstka. Obydwa typy będą sobie wierne, będą okazywały sobie wzajemnie szacunek i wspierały się we wszelkich działaniach oraz wyborach. To związek idealny!