Numerologia - czym jest i jak obliczyć swój numer?


Najprościej rzecz ujmując, numerologia zajmuje się badaniem symboliki numerów. Jest więc rodzajem wiedzy o liczbach, ale nie w takim sensie, jak oparta na żelaznych zasadach matematyka. Numerologia skupia się na tym, co mówią o nas liczby, jaki zwiastują nam los i co przekazuje nam przez nie Wszechświat. Badając numery i ich kombinacje możemy określić osobowość człowieka, poznać jego mocne i słabe strony, zidentyfikować talenty oraz potrzeby, a także przewidzieć pewne reakcje emocjonalne. Mało tego, na podstawie liczb możemy wysnuć pewne wnioski dotyczące relacji danej osoby z innymi ludźmi. Wykorzystując zdobycze numerologii, otrzymasz możliwość przeanalizowania swojego życia, potwierdzisz swoje umiejętności, a także nauczysz się chwytać cenne, niepowtarzalne okazje. Kiedy posiądziesz wiedzę o liczbach, zyskasz lepszy ogląd na swoje zachowanie, także w relacjach z bliskimi – mało tego, prawdopodobnie będziesz w stanie przewidzieć, dokąd zmierzasz. Poznając wszystkie części twojej osobowości, wypracujesz większą kontrolę nad własnym życiem. Dowiesz się, kiedy warto zaryzykować i wykorzystać swoje najmocniejsze strony. Innymi słowy: numerologia to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zrozumieć siebie.

Jak to wszystko się zaczęło?

Początki numerologicznych praktyk sięgają 10 tysięcy lat wstecz. Wiedzą o symbolice liczb posiłkowano się już w starożytnym Egipcie oraz w Babilonii. Gwałtowny rozwój numerologii zawdzięczamy Pitagorasowi – temu samemu naukowcowi, który stworzył teorie fundamentalne dla współczesnej matematyki. Pitagoras zdawał sobie sprawę, w jak ogromny sposób liczby determinują otoczenie i rozumiał, że dzięki nim nie tylko da się wszystko zmierzyć, ale i można odczytać rzeczy na pozór niepoznawalne. Numerologia zawdzięcza też wiele kabale i żydowskim mistykom, którzy byli przekonani, że Jahwe skrył w Piśmie Świętym tajemny szyfr świata. Wedle gematrii każda litera alfabetu posiada określoną wartość liczbową. Dokładnie to samo przekonanie leży u podstaw dzisiejszej numerologii. Jej współczesną fazę zainicjowała L. Dow Balliett (Sarah Joanna Dennis) wraz z innymi amerykańskimi badaczami. To ona skrupulatnie opisała wszystkie liczby, jakie wynikają z alfabetu, uwzględniając przy tym rozróżnienie na samogłoski i spółgłoski. Obecnie obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania numerologią i jej wpływem na życie codzienne.
Historia naszej czytelniczki
Moje sny ostrzegały mnie przed toksycznym związkiem. Żałuję, że nie słuchałam intuicji!

Zawsze wierzyłam w moc snów i przeczuć. Ale gdy w moim życiu pojawił się Michał...


Określenie frekwencji człowieka

Wszystko, co istnieje we Wszechświecie, wibruje swoją określoną frekwencją. Właśnie odnajdując skalę owej wibracji zyskujemy możliwość ustalenia właściwości danego przedmiotu bądź osoby; potrafimy też określić związane z owym zjawiskiem energie. Numerologia pozwala na określenie głównej frekwencji człowieka na podstawie jego imienia oraz daty urodzenia. Tym samym analiza numerologiczna okazuje się niewyczerpanym źródłem informacji o charakterze i osobowości konkretnych ludzi. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że nic nigdy nie jest czarno-białe. Pojedyncze dane nie wystarczą, żeby w pełni zrozumieć człowieka; konieczne jest skonstruowanie pełnego obrazu z jak największej ilości znaków. Dlatego dobrze jest korzystać z dodatkowych dziedzin ezoterycznej wiedzy takich jak horoskop czy tarot. Nie przeczą one numerologii, za to stanowią jej doskonałe uzupełnienie. Zresztą, tę samą zasadę warto odnieść także do samej numerologii. Jednej osobie możemy przyporządkować kilka liczb – dopiero ich wzajemna wibracja złoży się na pełnowymiarowy obraz. W końcu ludzie urodzeni tego samego dnia nie są jeszcze tacy sami (choć posiadają pewne cechy wspólne). Oprócz numerów związanych z datą narodzin i imieniem należy wziąć pod uwagę także inne liczby, które mają mocny wpływ na życie danego człowieka. Przykładowo – osoba, która mieszka pod numerem 9, była 9. w szkolnym dzienniku i ma największe szczęście w 9. dniu miesiąca z pewnością intuicyjnie wyczuje, że ten konkretny numer jest dla niej najbardziej istotny. Wtedy warto wziąć pod uwagę nie tylko wibrację z daty urodzenia i imienia, ale i ową natrętną dziewiątkę – mało tego, należy jej przypisać najważniejsze znaczenie. Umiejętność dostrzegania liczb ważnych dla naszego życia może być dla nas bardzo przydatna. Wszystko, co musimy zrobić, to otworzyć umysł i chłonąć informacje, które bez ustanku przesyła nam Wszechświat.

Numerologia – jak obliczyć?

Skoro numerologia zakłada, że numery mają ogromne znaczenie, pozostaje nam ustalić, jak obliczyć swoją własną liczbę. Najprościej jest zidentyfikować swoją liczbę w oparciu o datę narodzin. Możemy to zrobić na dwa sposoby – albo dodawać każdą cyfrę z osobna, albo całe liczby w dniu i miesiącu. Cyfry dodajemy do aż do momentu, w którym uzyskamy wynik od 1 do 9. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowią tzw. liczby mistrzowskie, składające się z dwóch takich samych cyfr (a zatem: 11, 22, 33 itd.) – w tym wypadku nie sumujemy ich, ale pozostawiamy je właśnie w takiej podwójnej postaci. Oto prosty przykład, objaśniający dwie metody dla tej samej daty: 14.06.1985 = 1+4+0+6+1+9+8+5=34=3+4=7 14.06.1985 = 14+0+6+1+9+8+5=43=4+3=7 Jak widać, oba sposoby doprowadzą nas do tego samego wyniku. Jak już wspominaliśmy, znaczące cyfry ukryte są wszędzie, a hebrajska tradycja nauczyła nas, że możemy je odczytywać także w słowach. Cała sztuka polega na przydzieleniu kolejnym literom alfabetu (od A do Z) cyfr od 1 do 9. Poszczególne litery danego imienia należy zatem skonwertować do liczb, a następnie dodać. Pod spodem prezentujemy tabelę, która pozwoli na odczytanie 26 liter alfabetu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Sprawdźmy, jak przedstawia się sytuacja w przypadku nazwiska Jan Kowalski. Najpierw przełóżmy poszczególne litery na cyfry, a później dodajmy je do siebie. Działanie powinno wyglądać następująco: 1 + 1 + 5 + 2 + 6 + 5 + 1 + 3 + 1 + 2 + 9 = 36 = 3 + 6 = 9 Często można usłyszeć sceptyczne głosy dotyczące numerologii. Niedowiarkowie wskazują na to, cyfra wynikająca z daty urodzin oraz z analizy imienia i nazwiska powinna być taka sama. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie: dopiero wzięcie pod uwagę obu liczb daje efektywne rezultaty. Jan Kowalski urodzony 14 czerwca 1985 powinien kierować się zarówno wskazówkami dla numerologicznych siódemek, jak i dziewiątek. Dzięki prostym formułom matematycznym zastosowanym do uzyskanych w ten sposób liczb, numerolog może wyprowadzić około 20-30 modyfikacji podstawowych elementów. Oszacowanie owych zmiennych umożliwia dokładną, wręcz kompletną analizę charakteru. Połowa informacji wynika z daty urodzenia, a połowa z imienia danej osoby. Poniżej przedstawiamy jedynie ogólne charakterystyki poszczególnych liczb – chcąc uzyskać więcej informacji, koniecznie kliknij w odpowiedni odnośnik.

1 – jedynka

Jedynka to tzw. element męski, czyli Yang. Symbolem numerologicznej jedynki jest ciągła linia. Wskazuje ona na jednolitość osobowości oraz ego, a także na jednostajną energię działania. Cyfra jeden budzi skojarzenia ze słońcem oraz z ogniem. Wyraża nie tylko integralność, ale i odwagę, ambicje, twórczość, dumę, entuzjazm, autorytet, inteligencję, niezależność, indywidualizm, determinację, pasję i przedsiębiorczość. Nie mniej ważne są pozostałe wibracje owej liczby, w tym zdolność kierowania innymi, inicjatywę, pomysłowość, przebojowość, siłę i chęć samorozwoju. Numerologiczne jedynki są uparte i szczere. Ponieważ zależy im, żeby być podziwianymi i kochanymi, trudno znoszą krytykę. Jeśli wibrują pozytywnie, odnoszą materialny sukces i czują się spełnione. Co do negatywnych aspektów, na pierwszy plan wysuwają się zarozumiałość i wybuchowy temperament. Towarzyszą im egoizm, karierowiczostwo, skłonność do cynizmu,manipulacji i tyranii, lenistwo, przesadzone marzycielstwo, żądza władzy oraz izolacja (samotność z wyboru). Wibrując negatywnie, jedynki wykazują braki w umiejętności współpracy, kochania, a nawet słuchania. Stąd prosta droga do utraty poczucia bezpieczeństwa i do kryzysu emocjonalnego.

2 – dwójka

Dwójkę wiążemy z energią żeńską (Yin), wodą, księżycem i dualistyczną naturą; symbol tego numeru to przerywana linia. Numerologiczne dwójki są towarzyskie, ale i nieśmiałe. Skromne, wrażliwe, emocjonalne, niepewne swoich możliwości, lubią wykonywać polecenia i mają ogromną potrzebę dawania pomocy i miłości. Są oddanymi partnerami w związkach i w pracy. Dobre, gościnne, uprzejme, tolerancyjne, cierpliwe, pełne harmonii i taktu, ochoczo podejmują się współpracy. Dwójki niosą spokój, są zdolne do poświęceń i adaptacji. Kiedy wibrują negatywnie, mogą przejawiać zbytnią uczuciowość, nieśmiałość, naiwność, niepewność, obojętność, zmienność, pamiętliwość i hipokryzję. Bywa, że dwójki są służalcze, za bardzo uległe, przywiązane do przeszłości i zależne od innych. Stąd biorą się się ich problemy w związkach i innych relacjach. Głównym zadaniem dwójek jest nauka zdrowej współpracy – powinny one pozostać uczynne, ale walczyć z tendencją do służalczości.

3 – trójka

Trójka to energia ognia. Planetą tego numeru jest Jowisz – stąd nieuchronne skojarzenie z obfitością. Trójki są życiowymi szczęściarzami: wiecznie młode duchem, korzystają z życia garściami i uwielbiają przyjemności. Jednocześnie są zrównoważone, szczere, inteligentne i twórcze; ponadto cechuje je czułość, uprzejmość oraz wysoka kultura. Numer trzy oznacza komunikację – potrzebę i zdolność wyrażania siebie, bogatą wyobraźnię, artystyczne zdolności oraz umiłowanie do sceny i widowni. Są to bystre umysły, którym nauka przychodzi wybitnie łatwo. W parze z błyskotliwością i kreatywnością idą tu aktywność, wesołość, optymizm i towarzyskość. Trójki lubią podróżować i dążyć do samorealizacji. Przy negatywnych wibracjach mogą jednak prowokować konflikty, wykazywać agresję i nietolerancję, być złośliwe, kapryśne i zazdrosne. Kiedy odmawiają komunikacji, stają się neurotyczne. Ponadto lubią plotkować, są nazbyt zmysłowe i kokieteryjne oraz mają potrzebę ciągłej akceptacji. Negatywne cechy mogą prowadzić do napiętych sytuacji, w wyniku których trójki zostają skazane na utratę przyjaciół i samotność.

4 – czwórka

Planeta czwórki to Saturn, co wskazuje na potrzebę dyscypliny i uporządkowania. Kojarzymy je z równowagą i stabilnością. Numerologiczne czwórki są solidne, praktyczne, odważne (ale ostrożne), rzetelne, odpowiedzialne oraz cierpliwe. Zawsze można na nich polegać. Cechuje je zdrowy rozsądek, trzeźwe spojrzenie i zmysł organizacyjny. Choć nie wyróżniają się błyskotliwością i wyobraźnią, osiągają wysokie pozycje poprzez wysiłek fizyczny i ciężką pracę. Czwórki są wierne, wytrwałe i stanowcze. Lubią rutynę i systematyczność. Konserwatyzm przenika każdą sferę ich życia – od poglądów aż po finanse. Bywają przy tym nader uparte i nieustępliwe. Jeśli wibrują negatywnie, przemawiają przez nich nadmierne ambicje, surowość, zbytnia rutyna i zachowawczość, która ociera się o ograniczoność. Czwórki nienawidzą zmian; wolą na siłę trzymać się sprawdzonych rozwiązań, np. trwać w nieszczęśliwym małżeństwie. Dlatego muszą uczyć się akceptacji i rozpoznawania własnych ograniczeń. Tylko wtedy będą mogły osiągnąć zbawienną równowagę.

5 – piątka

Piątka to szczęśliwa wibracja na szczycie piramidy i liczba doświadczenia życia poprzez ciało. Osoby o takim numerze odnajdują szczęście w seksie, imprezowaniu i podróżach. Potrzebom wolności i ekspansji towarzyszy tutaj umiłowanie do zmian i przygody. Piątki ciągle prą do przodu, co chwilę próbują czegoś nowego i szybko dostosowują się do nowych sytuacji. Lubią ryzyko i eksperymenty, a przy tym są uczuciowe i emocjonalne. Ich charyzma idzie w parze ze zmysłowością – ożywiają one każdą imprezę, kochają flirtować i łatwo odczuwają potrzeby innych ludzi. Niestety, negatywnie wibrujące piątki bywają nietolerancyjne, zarozumiałe, leniwe i niecierpliwe. Działają pod wpływem impulsu i emocji, nie kierując się namysłem. Zdarza się też, że kłamią, snują intrygi i rozsiewają plotki. Wynika to z ich głębokiej niechęci do rutyny i nagłego przymusu “namieszania” w monotonnej sytuacji. Ponadto piątki mają skłonności do uzależnień, użalania się nad sobą i zniewalania innych. Dlatego powinny uczyć się takiego korzystania z wolności i zmysłowego doświadczania szczęścia, żeby nie ranić przy tym drugiego człowieka.

6 – szóstka

Sześć wyraża się Ziemią i Powietrzem i oznacza harmonię, symetrię, piękno i sztukę. Numer ten idealnie współgra z miłością, odpowiedzialnością oraz kobiecością. Szóstkom najbardziej zależy na głębokiej relacji z drugim człowiekiem. Nie znoszą one samotności i spełniają się zwłaszcza w rodzinie. Zdarza się, że duszą bliskich swoją niewyczerpaną miłością. Szóstki to troskliwi rodzice i dobrzy opiekunowie. Osoby spod tego numeru można opisać poprzez wrażliwość, altruizm, intuicję, tolerancję, poczucie piękna i artystyczny talent. Nie są służalcze, ale usłużne. Lubią zadowalać innych, ale oczekują za to pochwały. Jeśli chodzi o finanse, starają się działać bezpiecznie. Szóstki są powszechnie szanowane i lubiane. W przypadku negatywnych wibracji stają się jednak kłótliwe, tchórzliwe i niezdecydowane. Bywają też podejrzliwe, zazdrosne, nazbyt krytyczne oraz uparte; zamartwiają się (często niepotrzebnie) o sprawy uczuciowe i seksualne. Szóstki cenią sobie wygodę i wolą rutynę od ryzykownych zmian. Powinny one dążyć do równowagi w braniu i w dawaniu oraz pielęgnować swoją wewnętrzną harmonię.

7 – siódemka

Żywioł tej liczby to Woda. Siedem to wiara, filozofia, duchowość, rozsądek i natura. Dlatego też siódemki to intelektualiści i myśliciele o badawczych, refleksyjnych umysłach. Lubią analizować i wysuwać własne wnioski; starają się rozwijać wewnętrznie i kreować się na autorytet. Są inteligentne i dociekliwe, a przy tym często posiłkują się metafizyką (np. jasnowidzeniem w snach). Sukces siódemek oparty jest zwykle nie na ich wiedzy, ale na przeczuciach, wierze oraz intuicji. Osoby te uwielbiają harmonię, dlatego boli je niesprawiedliwość. Mimo to nie powinny one wyrównywać rachunków – już sama taka próba mocno je zrani. Siódemki nie są domatorami, ale i nie lubią tłumów. Oddziałują na innych poprzez ciszę, delikatność i spokój. Nie znoszą pracy fizycznej. Na liście ich negatywnych cech znajdują się: niepraktyczność, egocentryzm, autorytatywność, zarozumiałość, tyrania, izolacja i skłonność do nałogów. Ponieważ często uważają się za najlepszych w danej dziedzinie, nie potrafią przyjmować rad. Bywają zdystansowane, chłodne i zupełnie wycofane do swojego wewnętrznego świata. Powinny uczyć się, jak żyć w pojedynkę, ale nie w pełni samotnie.

8 – ósemka

Symbolem ósemki jest podwójny okrąg. Liczba ta oznacza organizację, równowagę oraz konfrontację materialnych i duchowych wartości. Ósemki mają talent do interesów i zarabiania pieniędzy, o ile tylko postrzegają je jako symbol wymiany energii (a nie: cel życia). Potrafią one podporządkowywać sobie świat materialny, muszą jednak spełniać się stopniowo i małymi krokami. Kiedy przerobią swój stosunek do pieniędzy, mogą ewoluować duchowo. Ósemki są sprytne, wytrwałe i posiadają wybitny zmysł praktyczny. Żeby osiągnąć szczęście, muszą przewodzić. Są szczere, zdyscyplinowane, skoncentrowane i zrównoważone wewnętrznie. Kiedy wibrują negatywnie, bywają agresywne, kłótliwe, egoistyczne, zazdrosne, nieuczciwe, a przede wszystkim żądne pieniędzy i władzy (nie zważając na koszty). Wtedy grożą im bankructwo, destrukcja, stres, obżarstwo, ciężkie wypadki, a nawet śmierć. Często nadużywają władzy i z uporem podporządkowują sobie innych. Żeby być w pełni szczęśliwe, muszą zrozumieć wartość pieniądza, dobrze wykorzystywać swoją dominację i odnaleźć prywatną ścieżkę duchowego rozwoju.

9 – dziewiątka

Dziewiątka to mistycyzm, przekraczanie granic, emocje, spełnienie, bilans i dotarcie do celu. Żywiołem tej liczby jest Ogień, a ona sama symbolizuje uniwersalną miłość bliźniego. Choć dziewiątki tęsknią do miłości osobowej, nie mogą z niej uczynić nadrzędnego celu, gdyż najprawdopodobniej się rozczarują. Dziewiątka przerobiła wszystkie wibracje, więc przychodzi na świat jako brat całej ludzkości. Ma misję służenia innym, wierności idei i wznoszenia ludzkości na kolejny poziom rozwoju. Takie osoby są bezinteresowne, wrażliwe i altruistyczne. Pomagają ludziom finansowo i poprzez pracę. Niosą prawość, wolność i pokój. Są skromne, uważne, tolerancyjne i ostrożne. Cechuje je determinacja, umiłowanie do życia publicznego i dalekich podróży. Wreszcie – nierzadko osiągają sławę i rozgłos. Dziewiątki są twórcze, intuicyjne i bardzo spokojne wewnętrznie. Co w sytuacji, kiedy wibrują negatywnie? Wtedy stają się uparte, złośliwe, impulsywne, skryte, nietowarzyskie, a nawet skąpe. Towarzyszy im szereg złych emocji, w tym cierpienie, samotność, lęk, smutek i rezygnacja. Takie dziewiątki wysługują się innymi i prowokują ekstremalne sytuacje. Zadaniem dziewiątki jest otwarcie się na bliźniego i pokonanie granic swojego ego.

11 – jedenastka

Planetą jedenastki – posłańca bogów – jest Uran. Numerologiczne jedenastki to idealiści, osoby uduchowione, marzyciele i mistycy. Są to ludzie słowni, wiarygodni i inspirujący. Los obdarzył ich szeroką wizją i wybitną intuicją, także w stosunku do odczuwania innych. Stworzeni do roli mówców, mają wierne grono słuchaczy. Zwykle jedenastki nie spełniają się w sferze materialnej, ale duchowej. Cechuje je wrażliwość, oryginalność i oddanie drugiemu człowiekowi. Choć bardzo potrzebują relacji, miewają problemy z byciem w związkach – mają tendencję do zachowywania dystansu i nie potrafią otworzyć się przed partnerem na sto procent. Często jedenastki to artyści – muzycy, reżyserzy, bajkopisarze. W negatywnej realizacji przypominają one dwójki – stają się zgorzkniałe, zrozpaczone i znerwicowane. Wibrując negatywnie, popadają w melancholię, narcyzm i egocentryzm. Jeśli skoncentrują się wyłącznie na swoim ego i na materialnych korzyściach, mogą nigdy nie osiągnąć spełnienia. Jednocześnie muszą uczyć się praktycyzmu i życia tu i teraz, a nie wyłącznie z głową w chmurach.

22 – dwudziestka dwójka

Liczbą tą – symbolem wiedzy, doświadczenia, wynalazku i twórczego geniuszu – rządzi Pluton. Dwudziestki dwójki to mistrzowscy konstruktorzy, którzy dbają o zachowanie porządku. W pozytywnych wibracjach daje im to sławę i fortunę, a w negatywnych (jeśli swoją twórczość zachowują wyłącznie dla siebie) – absolutną destrukcję, w tym depresję i szaleństwo. Dwudziestki dwójki to praktyczni idealiści z szeroko zakrojoną wizją, którzy wytrwale dążą do realizacji swoich celów. Strefy ich wpływów nie znają żadnych granic. Są to ludzie, którzy pracują w bezpośrednim kontakcie z innymi, np. utalentowani dyplomaci. Realizują się w pracy zespołowej i lubią zatracać się w swojej misji. Mogą wtedy zapominać o wymiarze ludzkim i zaniedbywać potrzeby swojej rodziny. Dwudziestki dwójki to niekoniecznie liderzy, a po prostu osoby zgodne i miłe. Kiedy wibrują negatywnie, wykazują skłonność do gwałtownych reakcji, włóczęgi i nadmiernych przygód, a także do samodestrukcji (o czym wspomnieliśmy wyżej). Dwadzieścia dwa to wyższa wibracja czwórki; osoby spod tego numeru powinny skupić się na pracy dla ludzkości.

33 – trzydziestka trójka

Kojarzona z Neptunem i określana wibracją Chrystusową, jest liczbą Nauczyciela, Mistrza i Przewodnika. Trzydzieści trzy to twórczość i komunikacja. Osoby te cechuje wiedza, mądrość, tolerancja, postęp duchowy, współczucie i oddanie bliźniemu. Są to ludzie twórczy i spełniający się w funkcjach społecznych, np. nauczyciele i przedsiębiorcy. Trójki uwielbiają scenę, ale trzydziestki trójki kochają ją dwa razy bardziej. Ich negatywną cechą jest potrzeba poklasku, jakiego oczekują w zamian za swoje poświęcenie. Przy negatywnych wibracjach osoby te zaniedbują swoje obowiązki, buntują się i wykorzystują strefę wpływów z pobudek egoistycznych. Często zdarza się, że trzydziestki trójki nie mają dzieci (chociaż ich pragną) – realizują się bowiem wyłącznie w służeniu innym jako mistrzowie i przewodnicy. Trzydziestki trójki muszą uczyć się cierpliwości, tolerancji i odpowiedzialności.

44 – czterdziestka czwórka

Liczba ta wskazuje na panowanie ducha nad materią. Doświadczana w sposób pozytywny, prowadzi do osiągnięcia dyscypliny, zawierania szczerych przyjaźni i odnalezienia równowagi między materialną a duchową sferą życia. Czterdzieści cztery, choć jest liczbą wymagającą, jest też ogromnym darem: umożliwia samoleczenie, zwyciężanie przeciwników, pokonywanie przeszkód oraz rozwój talentu organizacyjnego. Przy pozytywnych wibracjach możemy tutaj liczyć na trwałe, związki i głęboką miłość. Z kolei przy wibracjach negatywnych czterdziestki czwórki popadają w przesadny materializm i są dławione przez pragnienie posiadania, przez co zbytnio skupiają się na pracy. Może to prowadzić do frustracji, apatii, podupadnięcia na zdrowiu i niezadowolenia z życia. Żeby tego uniknąć, czterdziestki czwórki muszą służyć innym i nauczyć się zaspokajać materialne potrzeby w pozytywny sposób.


avatar

Od ponad dwóch dekad interesuje się tematami z zakresu ezoteryki, numerologii i analizy snów. Udziela się aktywnie w wielu społecznościach związanych z tą tematyką. Regularnie publikuje zarówno w mediach tradycyjnych jak i w internecie. W wolnych chwilach gotuje.


Komentarze

Brak komentarzyPolub naszą stronę i opisz nam swój sen!